Top Social

Telugu Sex Stories

Image Slider

Friday, June 25, 2021

పద్మ తో పార్కులో..(రొమ్యాంటిక్ స్టోరీ)

[ad_1]


పద్మ నా దగ్గరకు వచ్చి వెళ్ళాక,నాకు పిచ్చి ఎక్కి నట్టు ఐండి.ఏమీ చేయాలో తొచ లేదు. ఇంకా ఉందా లేక 2 డేస్ తర్వాత వల్ల వూరుకి వెళ్ళాను. తాను నాకు ఒక స్పాట్ చెప్పింది. అక్కడే కలవ మంది. ఆది పార్క్ ఓన్లీ లవర్స్ పార్క్ అప్ట్ సమ్ ఎక్స్‌టెంట్ అక్కడ ఎంజాయ్ చేసుకో వచ్చు. ఇంకా నా క్ర్సిఃన లీలౌ ప్రదర్శించడం మొదలు పెట్టాను... పార్కు లో కలిసాక ఒక చెట్టు చూకుని అందరికి దూరుమ్ గా సెట్ల్ అయ్యాము. ప్రేమ గా అవి ఇవి మాట్లాడక, నేను తన దగ్గరకు చేరి లిప్ తో లిప్ డీప్ కిస్ ఇచ్చా.ఇద్దరమూ చాలా హాట్ గా ఉన్నాము.తర్వాత తన వొళ్లో పడుకుంటానని చెప్తే, ప్రేమ తన కౌగిలిలో నన్ను బంధిచుకుంది.నేను మాట్లాడుతూ మెల్లగా నా చెయ్యి తన లెఫ్ట్ బూబ్ మీద వేశా.అబ్బా చేతి నిండా మెతగా స్పంజ్ లాగా తగిలింది.నా చేతిని తీసేశా మళ్లీ కొంచెం సేపు తర్వాహ అలాగే కొంచెం గట్టిగా పట్టుకుని నొక్క..ఏమీ అనా లేదు.ఇంకా నాకు ధైర్యం వచ్చింది.ఇంకా అలాగే డ్రెస్ మీద తన సల్ళతో ఆడుకుంటూ మాట్‌లౌు చెప్పుకున్నాము.పదం ఒరగా నా వైపు చూసేది అలా చేస్తుంటే.నాకు ఒక విషయం అర్డుం ఐపోంది.తనకు కూడా ఇవన్ని ఇస్తామే అని..అలాగే డ్రెస్(సల్వార్) మీద తన సల్ళాని పెదాలతో రబ్ చేసి కిస్ చేసే వాడిని. ఇంకా నేను కంప్లీట్ గా తన వశం ఐపోయాను. వీక్లీ ఒక సారి వల్ల వూరు వెళ్లే వాడిని.ఇలాగే కొన్ని సార్లు కొంటిను ఐండి..తర్వాత మెల్లగా నా చెయ్యి తన మెడ నుండి డ్రెస్ లోపలికి పోనిక్చి సన్‌ను పట్టుకునే వాడిని..మళ్లీ ఏమీ అనేది కాదు..నాకు ఆ ఫర్స్ట్ స్కీం టచ్ ఎంతో థ్రిల్లింగ్ గా అనిపించింది..అలాగే వొళ్లో పడుకుని తన నేకెడ్ బూబ్స్ ని డైరెక్ట్ గా ఫీల్ అయ్యేవాడిని.ఇకాడ పంత్ లో నా మొద్ద లేచి డ్యాన్స్ చేసి నాను ఇబ్బంది పెట్టేది..నిజుం గా ఆడదాని శాల్లు అధ్‌బుతాం..ప్రతి ఒక్కరూ వాటిని అనుభవించి తీరాలి..ఒక సారి తనని అడిగా నేను ఇలా చేస్తుంటే నీకు బాద్ గా అనిపించడం లేదా, నా గురుంచి ఏమీ అనుకోవడం లేదా అని...అప్పుడు చెప్పింది ఇస్తమైన వాళ్ళు ఏమీ చేసిన బాగుంటుంది..నువ్వు నా వాడివి కదా నీ మీద నాకు నమ్మక ఎక్కువ అని చెప్పింది..ఇంకా చూడండి రెచ్చిపోవడం నా వంతు ఐండి...పడమా శాల్లు కొంచెం చిఇనగా పట్టుకుంటే నా చేతికి ఎగ్స్యాక్ట్ గా సరిపోయేవి..నిపల్ చిన్ండైగా ఉండేది..వాటిని చూడాలని తపించి పోయే వాడినీి. ఒక సారి అడిగా పద్మ నీ నిపల్ చూడాలని ఉంది అని.వద్దు ప్ల్స్ ఎవరన్నా చూస్తారు అని అంది( అంటే ఎవరు చూడక పోతే ఓక్ అని అర్డుం).ఒకా సారి చూస్తా ప్ల్స్ అని అన్నాను. కళ్ళతోనే ఓక్ చెప్పింది.ఇక నేను తనను నా వొళ్లో పడుకో పెట్టి (లకీ గా ఆ రోజు లూస్ డ్రెస్ టాప్ వేసింది) మెల్లగా చెయ్యి పైనుండి లోపలికి పొణిచ్చి ఒక సన్‌ను పట్టుకుని ఫీల్ అయ్యాను..అబ్బా ఎంత బావుందో..స్వర్గం కనిపించింది..ఇంకా అలాగే ఆ సన్‌ను ను బయటకు తీశా ..సససససససస్సస్...వైట్ బాడీ ...ఫ్లెష్ ...గుండ్రం గా దాని మీద వన్ రుపీ కాయ్న్ సైస్ లో డార్క్ బ్రౌన్ మధ్య లో నిపల్..నా జన్మ మొదతి సరిగా తరిచింది ...చాట్తుక్కున కిడకు వంగి నోట్లో పెట్టుకున్న...మహా ప్రసాదం లాగా అనిపించింది..చి సిగ్గు లేదు అని పైకి లేచి కూర్చుంది..ఇంకా నేను ఆగ లెకో పోయాను..దగ్గరకు వెళ్ళి లిప్ కిస్ ఇచ్చి రెండు శాల్లు రెండు చేతులతో కొంచెం సేపు పిసుక్కుణ్న్నా... అలా చేస్తూ ఉంటే...ఎందుకు ర అంత తొందర ఇవి నీవె కదా మెల్లగా చేసుకో అంది..బూట్..పార్క్ కదా ఎవరో వస్తుంటే ఆపేశాము.. సో,ఇలా కొన్ని రౌజులు పార్క్ లో కంటిన్యూ చేసుకున్నాము..ఎవరు లేనప్పుడు కిస్ ఇవ్వడం లోపల చెయ్యి పెట్టి శాల్లు పట్టుకుని పిసకడం నొక్కడం బ్యాటకు తీసి చీకడం మాకు మామూలు ఐపోంది..చాలా ఎంజాయ్ చేసే వాడిని.పదం కూడా బాగా కొవాపరేట్ చెస్‌ది..బూట్, నేను అంతటితో స్యాటిస్ఫై క్యాయా లేదు...ఇంకా ఇంకా కావాలని పించేది (విమన్ నేను ఎక్కువ లైక్ చేసేది వల్ల నిండుగా గుండ్రం గా ఉండే శాల్లు..వాటిని చూస్తే అలాగే పిచ్చి ఎక్కేది...) ఒక సారి పద్మ సారీ కట్టుకుని పార్క్ కు వచ్చింది ( ఆ రోజు అలా రమ్మని నేనే చెప్పాను.ఎండుకంటే ఆడదాని అందాలు చూడాలంటే చీర కట్టుకున్నప్పుడు ఏ చూడాలి, 100 రెట్లు అందం గా కనపడతారు చీరలో). సారీ పళ్ళు ప్లేన్ గా వేసింది…రాతి దేవి లాగా కనపడుతుంది. చిన్న నెక్‌లేస్ వేసింది.నాకైతే అక్కడే పట్టుకుని కాసా కాసా పిసీకేయాలనిపించింది..ఆస్ యూషువల్ గా ఒక చెట్టు దగ్గర దూరుమ్ దూరుమ్ కూర్చున్నాక నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేసా…మెల్లగా చీర ఫోల్డ్స్ నుండి కీడాగా నడుము మీద చెయ్యి వేసి వాతా..పళ్ళు సైడ్ నుండి ఒక సన్‌ను కనపడి రచ్చా కొడుతుంది..అలగ్గే మెల్లగా నా చేతిని పైకి తీసుకుని వెళ్ళి సల్ల మీద పెట్టాను..సిగ్గుపడింది..ఎంత బాగున్నై అంటూ లిప్ కిస్ చేస్తూ అలాగే చేతిని తన జ్యాకెట్ మీద రబ్ చేసా..మూడ్ వచ్చిందనుకుంట సన్నగా ముళ్గుంది..ఆఫ్టర్‌నూన్ టైమ్ ఆది..పార్క్ లో జనం తక్కువ అవుతారు…నేను మెల్లగా పళ్ళు పిన్ తీసేశా..కోపుం గా చూసి ఉరుకుంది..అలాగే వొళ్లో పడుకుని..మళ్లీ లిప్ కిస్ ఇచ్చా..ఏంటి నేను సారీ లో అంత బాగుణ్నానా అని అడిగింది..నిజుం గా చాలా బాగున్నావు ఇంకా అందం గా కనిపిస్తున్నావు చీర లో అని చెప్పాను..కొంటె గా నవ్వింది…పద్మ ఒక సారి పళ్ళు తీస్తా అని అడిగా..వద్దు ఎవరన్నా వస్తే బాగోదు అంది మామూలుగా..నేను అలాగే మళ్లీ చెయ్యి కిందకు పొణిచ్చి శాల్లు ప్రెస్ చేశాను..కళ్ళు మూసుకుంది…ఇంకో చెయ్యి తో పళ్ళు పక్కౌూ తప్పించ…అబ్బా ఆ సీన్ చూస్తే గాని సారి పోదు…రెచ్చగొడుతున్నాిఈ ఎతుగా ఉన్న రెండు బంతులు…అలాగే జ్యాకెట్ మీద రబ్ చేసా నా ఫేస్ తో …గట్టిగా గా తాను కూడా హత్హుకుంది…అలాగే కొంచెం సేపు ఎంజాయ్ చేశాను..మళ్లీ పళ్ళు కప్పేసి..కిస్సస్ ఇస్తూ నాలో ఇన్నాళ్లు దాగిన కోరికలు ఒక్కొక్కటి తీర్చుకుంటున్నాను
[ad_2]

పద్మ తో పార్కులో..(రొమ్యాంటిక్ స్టోరీ)

[ad_1]


పద్మ నా దగ్గరకు వచ్చి వెళ్ళాక,నాకు పిచ్చి ఎక్కి నట్టు ఐండి.ఏమీ చేయాలో తొచ లేదు. ఇంకా ఉందా లేక 2 డేస్ తర్వాత వల్ల వూరుకి వెళ్ళాను. తాను నాకు ఒక స్పాట్ చెప్పింది. అక్కడే కలవ మంది. ఆది పార్క్ ఓన్లీ లవర్స్ పార్క్ అప్ట్ సమ్ ఎక్స్‌టెంట్ అక్కడ ఎంజాయ్ చేసుకో వచ్చు. ఇంకా నా క్ర్సిఃన లీలౌ ప్రదర్శించడం మొదలు పెట్టాను... పార్కు లో కలిసాక ఒక చెట్టు చూకుని అందరికి దూరుమ్ గా సెట్ల్ అయ్యాము. ప్రేమ గా అవి ఇవి మాట్లాడక, నేను తన దగ్గరకు చేరి లిప్ తో లిప్ డీప్ కిస్ ఇచ్చా.ఇద్దరమూ చాలా హాట్ గా ఉన్నాము.తర్వాత తన వొళ్లో పడుకుంటానని చెప్తే, ప్రేమ తన కౌగిలిలో నన్ను బంధిచుకుంది.నేను మాట్లాడుతూ మెల్లగా నా చెయ్యి తన లెఫ్ట్ బూబ్ మీద వేశా.అబ్బా చేతి నిండా మెతగా స్పంజ్ లాగా తగిలింది.నా చేతిని తీసేశా మళ్లీ కొంచెం సేపు తర్వాహ అలాగే కొంచెం గట్టిగా పట్టుకుని నొక్క..ఏమీ అనా లేదు.ఇంకా నాకు ధైర్యం వచ్చింది.ఇంకా అలాగే డ్రెస్ మీద తన సల్ళతో ఆడుకుంటూ మాట్‌లౌు చెప్పుకున్నాము.పదం ఒరగా నా వైపు చూసేది అలా చేస్తుంటే.నాకు ఒక విషయం అర్డుం ఐపోంది.తనకు కూడా ఇవన్ని ఇస్తామే అని..అలాగే డ్రెస్(సల్వార్) మీద తన సల్ళాని పెదాలతో రబ్ చేసి కిస్ చేసే వాడిని.
ఇంకా నేను కంప్లీట్ గా తన వశం ఐపోయాను. వీక్లీ ఒక సారి వల్ల వూరు వెళ్లే వాడిని.ఇలాగే కొన్ని సార్లు కొంటిను ఐండి..తర్వాత మెల్లగా నా చెయ్యి తన మెడ నుండి డ్రెస్ లోపలికి పోనిక్చి సన్‌ను పట్టుకునే వాడిని..మళ్లీ ఏమీ అనేది కాదు..నాకు ఆ ఫర్స్ట్ స్కీం టచ్ ఎంతో థ్రిల్లింగ్ గా అనిపించింది..అలాగే వొళ్లో పడుకుని తన నేకెడ్ బూబ్స్ ని డైరెక్ట్ గా ఫీల్ అయ్యేవాడిని.ఇకాడ పంత్ లో నా మొద్ద లేచి డ్యాన్స్ చేసి నాను ఇబ్బంది పెట్టేది..నిజుం గా ఆడదాని శాల్లు అధ్‌బుతాం..ప్రతి ఒక్కరూ వాటిని అనుభవించి తీరాలి..ఒక సారి తనని అడిగా నేను ఇలా చేస్తుంటే నీకు బాద్ గా అనిపించడం లేదా, నా గురుంచి ఏమీ అనుకోవడం లేదా అని...అప్పుడు చెప్పింది ఇస్తమైన వాళ్ళు ఏమీ చేసిన బాగుంటుంది..నువ్వు నా వాడివి కదా నీ మీద నాకు నమ్మక ఎక్కువ అని చెప్పింది..ఇంకా చూడండి రెచ్చిపోవడం నా వంతు ఐండి...పడమా శాల్లు కొంచెం చిఇనగా పట్టుకుంటే నా చేతికి ఎగ్స్యాక్ట్ గా సరిపోయేవి..నిపల్ చిన్ండైగా ఉండేది..వాటిని చూడాలని తపించి పోయే వాడినీి. ఒక సారి అడిగా పద్మ నీ నిపల్ చూడాలని ఉంది అని.వద్దు ప్ల్స్ ఎవరన్నా చూస్తారు అని అంది( అంటే ఎవరు చూడక పోతే ఓక్ అని అర్డుం).ఒకా సారి చూస్తా ప్ల్స్ అని అన్నాను. కళ్ళతోనే ఓక్ చెప్పింది.ఇక నేను తనను నా వొళ్లో పడుకో పెట్టి (లకీ గా ఆ రోజు లూస్ డ్రెస్ టాప్ వేసింది) మెల్లగా చెయ్యి పైనుండి లోపలికి పొణిచ్చి ఒక సన్‌ను పట్టుకుని ఫీల్ అయ్యాను..అబ్బా ఎంత బావుందో..స్వర్గం కనిపించింది..ఇంకా అలాగే ఆ సన్‌ను ను బయటకు తీశా ..సససససససస్సస్...వైట్ బాడీ ...ఫ్లెష్ ...గుండ్రం గా దాని మీద వన్ రుపీ కాయ్న్ సైస్ లో డార్క్ బ్రౌన్ మధ్య లో నిపల్..నా జన్మ మొదతి సరిగా తరిచింది ...చాట్తుక్కున కిడకు వంగి నోట్లో పెట్టుకున్న...మహా ప్రసాదం లాగా అనిపించింది..చి సిగ్గు లేదు అని పైకి లేచి కూర్చుంది..ఇంకా నేను ఆగ లెకో పోయాను..దగ్గరకు వెళ్ళి లిప్ కిస్ ఇచ్చి రెండు శాల్లు రెండు చేతులతో కొంచెం సేపు పిసుక్కుణ్న్నా... అలా చేస్తూ ఉంటే...ఎందుకు ర అంత తొందర ఇవి నీవె కదా మెల్లగా చేసుకో అంది..బూట్..పార్క్ కదా ఎవరో వస్తుంటే ఆపేశాము.. సో,ఇలా కొన్ని రౌజులు పార్క్ లో కంటిన్యూ చేసుకున్నాము..ఎవరు లేనప్పుడు కిస్ ఇవ్వడం లోపల చెయ్యి పెట్టి శాల్లు పట్టుకుని పిసకడం నొక్కడం బ్యాటకు తీసి చీకడం మాకు మామూలు ఐపోంది..చాలా ఎంజాయ్ చేసే వాడిని.పదం కూడా బాగా కొవాపరేట్ చెస్‌ది..బూట్, నేను అంతటితో స్యాటిస్ఫై క్యాయా లేదు...ఇంకా ఇంకా కావాలని పించేది (విమన్ నేను ఎక్కువ లైక్ చేసేది వల్ల నిండుగా గుండ్రం గా ఉండే శాల్లు..వాటిని చూస్తే అలాగే పిచ్చి ఎక్కేది...) ఒక సారి పద్మ సారీ కట్టుకుని పార్క్ కు వచ్చింది ( ఆ రోజు అలా రమ్మని నేనే చెప్పాను.ఎండుకంటే ఆడదాని అందాలు చూడాలంటే చీర కట్టుకున్నప్పుడు ఏ చూడాలి, 100 రెట్లు అందం గా కనపడతారు చీరలో). సారీ పళ్ళు ప్లేన్ గా వేసింది…రాతి దేవి లాగా కనపడుతుంది. చిన్న నెక్‌లేస్ వేసింది.నాకైతే అక్కడే పట్టుకుని కాసా కాసా పిసీకేయాలనిపించింది..ఆస్ యూషువల్ గా ఒక చెట్టు దగ్గర దూరుమ్ దూరుమ్ కూర్చున్నాక నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేసా…మెల్లగా చీర ఫోల్డ్స్ నుండి కీడాగా నడుము మీద చెయ్యి వేసి వాతా..పళ్ళు సైడ్ నుండి ఒక సన్‌ను కనపడి రచ్చా కొడుతుంది..అలగ్గే మెల్లగా నా చేతిని పైకి తీసుకుని వెళ్ళి సల్ల మీద పెట్టాను..సిగ్గుపడింది..ఎంత బాగున్నై అంటూ లిప్ కిస్ చేస్తూ అలాగే చేతిని తన జ్యాకెట్ మీద రబ్ చేసా..మూడ్ వచ్చిందనుకుంట సన్నగా ముళ్గుంది..ఆఫ్టర్‌నూన్ టైమ్ ఆది..పార్క్ లో జనం తక్కువ అవుతారు…నేను మెల్లగా పళ్ళు పిన్ తీసేశా..కోపుం గా చూసి ఉరుకుంది..అలాగే వొళ్లో పడుకుని..మళ్లీ లిప్ కిస్ ఇచ్చా..ఏంటి నేను సారీ లో అంత బాగుణ్నానా అని అడిగింది..నిజుం గా చాలా బాగున్నావు ఇంకా అందం గా కనిపిస్తున్నావు చీర లో అని చెప్పాను..కొంటె గా నవ్వింది…పద్మ ఒక సారి పళ్ళు తీస్తా అని అడిగా..వద్దు ఎవరన్నా వస్తే బాగోదు అంది మామూలుగా..నేను అలాగే మళ్లీ చెయ్యి కిందకు పొణిచ్చి శాల్లు ప్రెస్ చేశాను..కళ్ళు మూసుకుంది…ఇంకో చెయ్యి తో పళ్ళు పక్కౌూ తప్పించ…అబ్బా ఆ సీన్ చూస్తే గాని సారి పోదు…రెచ్చగొడుతున్నాిఈ ఎతుగా ఉన్న రెండు బంతులు…అలాగే జ్యాకెట్ మీద రబ్ చేసా నా ఫేస్ తో …గట్టిగా గా తాను కూడా హత్హుకుంది…అలాగే కొంచెం సేపు ఎంజాయ్ చేశాను..మళ్లీ పళ్ళు కప్పేసి..కిస్సస్ ఇస్తూ నాలో ఇన్నాళ్లు దాగిన కోరికలు ఒక్కొక్కటి తీర్చుకుంటున్నాను
[ad_2]

అందుకే ఆంటీ న మీద కన్నేసింధీ......

[ad_1]


హీ రీడర్స్ ..ఎక్కడ తెలుగు వల్ల పవర్ సరిగాలేవు .స్టోరీస్ 1 ఒర్ 2 మాత్రమే వ్‌స్తునై ..చాలా డేస్ నుంచి చదివుతున్న ..తెల్గు వల్ల రియల్ లైఫ్ స్టోరీస్ చదువలని కోరిక బూట్ ఎక్కడ అన్ని స్టోరీస్ రావడం లేదు ..అంధారి అనుభవాలు చదివాను గా మరి న అనుభవం కూడా రాయాలి అనుకున్నాను ..ఓక్ ఏక స్టోరీ లో కి వస్తే ..న పేరు గోవ్‌తాం .నేను రాజమాండ్‌రై లో ఉంటునను .నేను అక్కడ చాదుకునే వాడిని .నేను ఉంటున్న హౌస్ సిటీ లో ఉన్న రిచ్ పీపల్ కాలొనీ లో ఉంధీ ఏక అదొక సూపర్ హోమ్ .దాని పైన ఉన్న చిన్న రూమ్ లో నేను రెంట్ కి న్నను .. కింద ఓనర్స్ ఉన్నారు .ఓనర్ అంకల్ సింగపుర్ లో ఇంజినియర్ ఆంటీ కి ఒక అమ్మి కూడా ఉంధీ ఆంటీ ,ఆంటీ కూతురు మాత్రమే ఏంట్‌లో ఉంటారు అంకల్ వన్ ఎఆర్ కి ఒకసారి అలా వాచీ అలా వెళ్ళిపోతారు ..అందుకే ఆ హోమ్ ని నేను వదాలలేదు .ఆంటీ వాళ్ళకి అన్ని నేనే పనులు చేసేవాడిని .అంధుకే ఆంటీ వాళ్ళు నన్ను సొంత మనిషిలా చూసుకొనే వాళ్ళు . ఏకపోతే ఆంటీ నేమ్ సుజాత .ఆంటీ కూతురు నేమ్ కీర్తి.తాను చదువుకుంతుంధీ .ఆంటీ కి 40 యియర్స్ ఆంటీ కూతురు కి 18 యియర్స్ ..మొగుడు దూరం గా ఉండడం వల్ల సుఖానికి ఎంత నరకం గా ఉంటుందో ఆంటీ కి తెలుసు ..పాపం ఆంటీ చస్తుంది ..ఎవృీతో నైనా దూల తిరుచుకోవాలంటే భయం ..అందుకే ఆంటీ న మీద కన్నేసింధీ ..ఆ దాయ్ ఫుల్ రేన్ పడుతుంధీ ..కీర్తి కాలేజ్ కి వెళ్ళింధీ నేను వెళ్లలేదు ..ఆంటీ పిలిచింధీ ..నేను వెళ్ళాను ..గోవ్‌తాం బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేశావా అని అడిగారు నేను చేయలేదు అంటే ..ర కూర్చో తిఫెన్ చెయ్ అనరు నేను దీన్నింగ్ టేబల్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాను .ఆంటీ తీఫ్ఫెన్ పెట్టారు ..తిననాను ..ఆంటీ తీఫ్ఫెన్ చాలా బాగుంధీ ..అనను ..గోవ్‌తాం నేను గోరింటాకు పెట్టుకుంటాను నువ్వు కాస్త ఆ క్లాత్స్ వాషింగ్ మెఅచినే లో వేసేయావా అనరు ..అలాగే అని నేను బ్యాక్ సైడ్ కి వెళ్ళి క్లాత్స్ తీసుకున్నాను ..అన్ని బ్రాస్ పంట్‌య్స్ నీఘ్ట్ైస్ ..నాకు మతిపోతుంది.ఎందుకో తెలియదు బాడీ వేడిగా అయిపోయింది అపుడు చూశాను ..బ్రా సైస్ ఆంటీ డి 38 కేక్ ..పంట్‌య్ చూశాను ..పంట్‌య్ జిగత గా ఉంధీ ..నాకు కొంచం అర్థమయంది ..అన్ని వాష్ లో వెస్ఎస్ వచాను ..ఆంటీ .తాన్స్పారెంట్ నీఘ్ట్య్ లో ఉన్నారు ..నాకు మొద్ద లేచింధీ సైలెంట్ గా సోఫా లో కూర్చునను .ఆంటీ గోరింటాకు పెట్టుకున్నారు .అలా లైట్ వెళుతురులో చూశాను నీఘ్ట్య్ తప్ప లోపల ఏమీ వేసుక్నట్లు లేదు ..ఆంటీ ఎంకో సోఫా లో పడుకుణారు ..నిద్రపోతునారు అనుకున్నాను ..నాకేమో బాడీ ఫుల్ హాట్ గా ఉంధీ .నిద్రలో ఆంటీ నీఘ్ట్య్ మోకాలు పైకి వచేసింది ..న మొద్ద డాబా డాబా అని కొట్టెసక్‌ంటుంది .ఆ హోదాలూ వైట్ గా నున్నగా ఉన్నై .మళ్లీ ఆంటీ లేచారు హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకుని .గోవ్‌తాం నేను పడుకుంటునను ..ఏదైనా కాల్ వస్తే లేపు అనరు .ఆంటీ బెడ్ రూమ్ తలుపు తెరిచి పడుకుణారు నేను వెళ్ళి మైన్ డోర్ లాక్ చేసి వచాను . భ్యత రేన్ చాలా హెవీ గా పడుతుంది .సరే ఏక ఆగలేక ఒక 20 మిన్ తరువాత ఆంటీ బెడ్ రూమ్ వైపు నడిచాను .నిద్రలో ఆంటీ నీఘ్ట్య్ పైకి వచేస్తుంధీ ..డోర్ తీసి ఆంటీ కి ఎదురుగా వెళ్ళి నిల్చుకున్న .ఆంటీ హాండ్ పూకు మీద రుద్దుకునుండి ..సడన్ గా ఆంటీ లేచేశారు ..నాకు హార్ట్ ఆగినట్లుండి ..అన్‌హే ఉన్న పాలం గా ఉంటయ్ న దగ్గర కోచి ..ముసుగులో గుద్దులాట ఎందుకు గోవ్‌తాం ..గోవ్‌తాం మే అంకల్ లేక సుఖం లేక చస్తున్నా న కోరిక తీర్చు గోవ్‌తాం నేకు అన్ని నేనే చూసుకుంట .నువ్వు అయితే ఎవరికి అనుమానం రాదు ప్ల్స్ ఏ హెల్ప్ చెయ్ గోవ్‌తాం అని ఆదుకుంటుంది .నాకు కళ్ళు చేతులు ఆడడం లేదు .ఆంటీ ఆదుకుంటూనే న్నారు .గోవ్‌తాం నువ్వు నాకోసమే పుట్టవు ర ,,ప్ల్స్ ర అంటూ నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకున్నారు ..38 ఇంచస్ సన్నులు ..హాఆఅబబ్బా ఏక నేను ఆపుకోలేను వచిన అవకాశాన్ని వదులుకోలేను అంతే ఆంటీ ని బెడ్ మీద పడేసి ఎద్దరం బట్టలు విప్పేసాము ..నేను ఆంటీ ని శరీరం అంత నాకేస్తునాను.ఆంటీ హాఆ బాఆఆఆ హుమ్మ్ అంటూ ములుగుతుంది ..పూకు ని న పల్ళతో కోర్కీ కొరికి నాకెసారికి ఆంటీ అరుపులు ఎక్కువగా ఉన్నై ..రేయ్ న గోవ్‌తాం ర ర ఏక దెంగుర అంటూ ఆంటీ పిలుస్తుంది ఏక అంతే మొద్ద ని పూకు లోపలికి దూర్చి డాబా డాబా అని స్ట్రాంగ్ దెంగుతునాను .ఆంటీ కి అనన్ంధం పొంగుకోచేసింది ..చాలా దాయ్ తరువాత పూకు లో మొద్ద పడేసారికి ఆంటీ ర ర న మొగుడ .ఎన్‌క దెంగు ర బలం గా అంటూ కేకలు పెడుతుందు .ఉనట్లుండి ఆంటీ కి భూతులు వచేస్తునై.నాకేమో 22 ఆంటీ కి 40 ఆగే …ఆయీన్ ఆ గాని సుజాత ఆంటీ 25 ఆగే లో ఉన్న అమ్మైల్ ఉంటుంది ..గట్టి శరీరం 38-32-34..మంచి స్ట్రక్చర్..ఆంటీ ని చూస్తే ఏ మగడీకైన మద్ద లేవాలి ..ఎంత సెక్స్ బాడీ ని వదిలి అంకల్ అక్కడ ఎం పీకుతుందో నాకు అర్థం కాలేదు ..ఆంటీ న మీద పడుకుని నన్ను దెంగుతుంది ..సన్నులు ఉగిపోతునై .వాటిని నేను ఎష్టం వచినట్లు పిసుకుతుంటే ఆంటీ కేకలు పెడుతుంది …రేయ్ గోవ్‌తాం ఏక మద్ద ను గుడ్డ లో దింపు ర గుడ్డ గుల తీర్చు అని అంది వెంటనే గుడ్డలో పెట్టి డెంగాను బామ్ గా ..న రాజా ఎం దెంగుతునవ్ ర ..నేను ఎన్ని దాయ్ వేస్ట్ చేసక్‌న్నాను ర రాజా ..అంటూ ఆంటీ ఏదేదో మాట్లాడుతుంది ..అప్పటినుంచి ఆంటీ ని డేలీ డెంగేవాడిని ..నాకు కావాల్సీనత మనీ కూడా ఆంటీ ెచ్‌వరు ..ఒక దాయ్ న మనసు కీర్తి పైన పడింది ..కీర్తి ని కూడా డెంగళీ అనుకున్న ..అందుకు ఆంటీ ని ఎలాగం పడగొట్టాలి అనుకున్న ఆంటీ హెల్ప్ లేకుడా కీర్తి ని తాకాడ కష్టం .అందుకే ఆంటీ ని న మద్ద కు బాగా అలవాటు పడేలా చేశ్యాసాగానూ ..ఎప్పుడు ఆంటీ కి న మద్ద పడక పోతే ఏక నిద్ర రాదు అలా ఉంధీ ..నాతో లేచిపోదం అని కూడా చాలా సార్లు అనింది ఆంటీ ..రోజు డేలీ ఏసీ లో చల్లగా వేచగా ఔుంటుయ్ ని డెబ్‌గేశారికి ఆంటీ పూకు ఎర్రగా వచింది .అయిన డేలీ డెంగిచుకుంటుంది .ఎల్లంత బట్టలులేకూడా తిరిగేవాల్ళం .న రసం ని ఆంటీ ఒక చుక్కకుడా మిగల క్ండా తాగుతుంది ..న మద్దని చికేస్తుంది ….వన్ ఎఆర్ గా ఎలా నే జరుగుతుంది .నెక్స్ట్ మంత్ అంకల్ వస్తునారు ..ఏలోపు కీర్తి ని చేగీక్క్‌ంచుకోవాలి .ఆంటీ అంకల్ తో బిసీ గా ఉన్నపుడు ..మరి నాకు పూకు కావాలి దానికి కరెక్ట్ పూకు కీర్తి దే .. ఎండ్య కీర్తి సిస్జ్యూల్యూ క్డ బాగా పెరిగాయి ….నాకు కీర్తి పూకు దక్కాలని కోరుకోండి ..దాని పూకు దొరికితే ఆ విశేషాలు మళ్లీ రాస్తాను .
[ad_2]

అందుకే ఆంటీ న మీద కన్నేసింధీ......

[ad_1]


హీ రీడర్స్ ..ఎక్కడ తెలుగు వల్ల పవర్ సరిగాలేవు .స్టోరీస్ 1 ఒర్ 2 మాత్రమే వ్‌స్తునై ..చాలా డేస్ నుంచి చదివుతున్న ..తెల్గు వల్ల రియల్ లైఫ్ స్టోరీస్ చదువలని కోరిక బూట్ ఎక్కడ అన్ని స్టోరీస్ రావడం లేదు ..అంధారి అనుభవాలు చదివాను గా మరి న అనుభవం కూడా రాయాలి అనుకున్నాను ..ఓక్ ఏక స్టోరీ లో కి వస్తే ..న పేరు గోవ్‌తాం .నేను రాజమాండ్‌రై లో ఉంటునను .నేను అక్కడ చాదుకునే వాడిని .నేను ఉంటున్న హౌస్ సిటీ లో ఉన్న రిచ్ పీపల్ కాలొనీ లో ఉంధీ ఏక అదొక సూపర్ హోమ్ .దాని పైన ఉన్న చిన్న రూమ్ లో నేను రెంట్ కి న్నను .. కింద ఓనర్స్ ఉన్నారు .ఓనర్ అంకల్ సింగపుర్ లో ఇంజినియర్ ఆంటీ కి ఒక అమ్మి కూడా ఉంధీ ఆంటీ ,ఆంటీ కూతురు మాత్రమే ఏంట్‌లో ఉంటారు అంకల్ వన్ ఎఆర్ కి ఒకసారి అలా వాచీ అలా వెళ్ళిపోతారు ..అందుకే ఆ హోమ్ ని నేను వదాలలేదు .ఆంటీ వాళ్ళకి అన్ని నేనే పనులు చేసేవాడిని .అంధుకే ఆంటీ వాళ్ళు నన్ను సొంత మనిషిలా చూసుకొనే వాళ్ళు . ఏకపోతే ఆంటీ నేమ్ సుజాత .ఆంటీ కూతురు నేమ్ కీర్తి.తాను చదువుకుంతుంధీ .ఆంటీ కి 40 యియర్స్ ఆంటీ కూతురు కి 18 యియర్స్ ..మొగుడు దూరం గా ఉండడం వల్ల సుఖానికి ఎంత నరకం గా ఉంటుందో ఆంటీ కి తెలుసు ..పాపం ఆంటీ చస్తుంది ..ఎవృీతో నైనా దూల తిరుచుకోవాలంటే భయం ..అందుకే ఆంటీ న మీద కన్నేసింధీ ..
ఆ దాయ్ ఫుల్ రేన్ పడుతుంధీ ..కీర్తి కాలేజ్ కి వెళ్ళింధీ నేను వెళ్లలేదు ..ఆంటీ పిలిచింధీ ..నేను వెళ్ళాను ..గోవ్‌తాం బ్రేక్‌ఫాస్ట్ చేశావా అని అడిగారు నేను చేయలేదు అంటే ..ర కూర్చో తిఫెన్ చెయ్ అనరు నేను దీన్నింగ్ టేబల్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నాను .ఆంటీ తీఫ్ఫెన్ పెట్టారు ..తిననాను ..ఆంటీ తీఫ్ఫెన్ చాలా బాగుంధీ ..అనను ..గోవ్‌తాం నేను గోరింటాకు పెట్టుకుంటాను నువ్వు కాస్త ఆ క్లాత్స్ వాషింగ్ మెఅచినే లో వేసేయావా అనరు ..అలాగే అని నేను బ్యాక్ సైడ్ కి వెళ్ళి క్లాత్స్ తీసుకున్నాను ..అన్ని బ్రాస్ పంట్‌య్స్ నీఘ్ట్ైస్ ..నాకు మతిపోతుంది.ఎందుకో తెలియదు బాడీ వేడిగా అయిపోయింది అపుడు చూశాను ..బ్రా సైస్ ఆంటీ డి 38 కేక్ ..పంట్‌య్ చూశాను ..పంట్‌య్ జిగత గా ఉంధీ ..నాకు కొంచం అర్థమయంది ..అన్ని వాష్ లో వెస్ఎస్ వచాను ..ఆంటీ .తాన్స్పారెంట్ నీఘ్ట్య్ లో ఉన్నారు ..నాకు మొద్ద లేచింధీ సైలెంట్ గా సోఫా లో కూర్చునను .ఆంటీ గోరింటాకు పెట్టుకున్నారు .అలా లైట్ వెళుతురులో చూశాను నీఘ్ట్య్ తప్ప లోపల ఏమీ వేసుక్నట్లు లేదు ..ఆంటీ ఎంకో సోఫా లో పడుకుణారు ..నిద్రపోతునారు అనుకున్నాను ..నాకేమో బాడీ ఫుల్ హాట్ గా ఉంధీ .నిద్రలో ఆంటీ నీఘ్ట్య్ మోకాలు పైకి వచేసింది ..న మొద్ద డాబా డాబా అని కొట్టెసక్‌ంటుంది .ఆ హోదాలూ వైట్ గా నున్నగా ఉన్నై .మళ్లీ ఆంటీ లేచారు హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకుని .గోవ్‌తాం నేను పడుకుంటునను ..ఏదైనా కాల్ వస్తే లేపు అనరు .ఆంటీ బెడ్ రూమ్ తలుపు తెరిచి పడుకుణారు నేను వెళ్ళి మైన్ డోర్ లాక్ చేసి వచాను . భ్యత రేన్ చాలా హెవీ గా పడుతుంది .సరే ఏక ఆగలేక ఒక 20 మిన్ తరువాత ఆంటీ బెడ్ రూమ్ వైపు నడిచాను .నిద్రలో ఆంటీ నీఘ్ట్య్ పైకి వచేస్తుంధీ ..డోర్ తీసి ఆంటీ కి ఎదురుగా వెళ్ళి నిల్చుకున్న .ఆంటీ హాండ్ పూకు మీద రుద్దుకునుండి ..సడన్ గా ఆంటీ లేచేశారు ..నాకు హార్ట్ ఆగినట్లుండి ..అన్‌హే ఉన్న పాలం గా ఉంటయ్ న దగ్గర కోచి ..ముసుగులో గుద్దులాట ఎందుకు గోవ్‌తాం ..గోవ్‌తాం మే అంకల్ లేక సుఖం లేక చస్తున్నా న కోరిక తీర్చు గోవ్‌తాం నేకు అన్ని నేనే చూసుకుంట .నువ్వు అయితే ఎవరికి అనుమానం రాదు ప్ల్స్ ఏ హెల్ప్ చెయ్ గోవ్‌తాం అని ఆదుకుంటుంది .నాకు కళ్ళు చేతులు ఆడడం లేదు .ఆంటీ ఆదుకుంటూనే న్నారు .గోవ్‌తాం నువ్వు నాకోసమే పుట్టవు ర ,,ప్ల్స్ ర అంటూ నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకున్నారు ..38 ఇంచస్ సన్నులు ..హాఆఅబబ్బా ఏక నేను ఆపుకోలేను వచిన అవకాశాన్ని వదులుకోలేను అంతే ఆంటీ ని బెడ్ మీద పడేసి ఎద్దరం బట్టలు విప్పేసాము ..నేను ఆంటీ ని శరీరం అంత నాకేస్తునాను.ఆంటీ హాఆ బాఆఆఆ హుమ్మ్ అంటూ ములుగుతుంది ..పూకు ని న పల్ళతో కోర్కీ కొరికి నాకెసారికి ఆంటీ అరుపులు ఎక్కువగా ఉన్నై ..రేయ్ న గోవ్‌తాం ర ర ఏక దెంగుర అంటూ ఆంటీ పిలుస్తుంది ఏక అంతే మొద్ద ని పూకు లోపలికి దూర్చి డాబా డాబా అని స్ట్రాంగ్ దెంగుతునాను .ఆంటీ కి అనన్ంధం పొంగుకోచేసింది ..చాలా దాయ్ తరువాత పూకు లో మొద్ద పడేసారికి ఆంటీ ర ర న మొగుడ .ఎన్‌క దెంగు ర బలం గా అంటూ కేకలు పెడుతుందు .ఉనట్లుండి ఆంటీ కి భూతులు వచేస్తునై.నాకేమో 22 ఆంటీ కి 40 ఆగే …ఆయీన్ ఆ గాని సుజాత ఆంటీ 25 ఆగే లో ఉన్న అమ్మైల్ ఉంటుంది ..గట్టి శరీరం 38-32-34..మంచి స్ట్రక్చర్..ఆంటీ ని చూస్తే ఏ మగడీకైన మద్ద లేవాలి ..ఎంత సెక్స్ బాడీ ని వదిలి అంకల్ అక్కడ ఎం పీకుతుందో నాకు అర్థం కాలేదు ..ఆంటీ న మీద పడుకుని నన్ను దెంగుతుంది ..సన్నులు ఉగిపోతునై .వాటిని నేను ఎష్టం వచినట్లు పిసుకుతుంటే ఆంటీ కేకలు పెడుతుంది …రేయ్ గోవ్‌తాం ఏక మద్ద ను గుడ్డ లో దింపు ర గుడ్డ గుల తీర్చు అని అంది వెంటనే గుడ్డలో పెట్టి డెంగాను బామ్ గా ..న రాజా ఎం దెంగుతునవ్ ర ..నేను ఎన్ని దాయ్ వేస్ట్ చేసక్‌న్నాను ర రాజా ..అంటూ ఆంటీ ఏదేదో మాట్లాడుతుంది ..అప్పటినుంచి ఆంటీ ని డేలీ డెంగేవాడిని ..నాకు కావాల్సీనత మనీ కూడా ఆంటీ ెచ్‌వరు ..ఒక దాయ్ న మనసు కీర్తి పైన పడింది ..కీర్తి ని కూడా డెంగళీ అనుకున్న ..అందుకు ఆంటీ ని ఎలాగం పడగొట్టాలి అనుకున్న ఆంటీ హెల్ప్ లేకుడా కీర్తి ని తాకాడ కష్టం .అందుకే ఆంటీ ని న మద్ద కు బాగా అలవాటు పడేలా చేశ్యాసాగానూ ..ఎప్పుడు ఆంటీ కి న మద్ద పడక పోతే ఏక నిద్ర రాదు అలా ఉంధీ ..నాతో లేచిపోదం అని కూడా చాలా సార్లు అనింది ఆంటీ ..రోజు డేలీ ఏసీ లో చల్లగా వేచగా ఔుంటుయ్ ని డెబ్‌గేశారికి ఆంటీ పూకు ఎర్రగా వచింది .అయిన డేలీ డెంగిచుకుంటుంది .ఎల్లంత బట్టలులేకూడా తిరిగేవాల్ళం .న రసం ని ఆంటీ ఒక చుక్కకుడా మిగల క్ండా తాగుతుంది ..న మద్దని చికేస్తుంది ….వన్ ఎఆర్ గా ఎలా నే జరుగుతుంది .నెక్స్ట్ మంత్ అంకల్ వస్తునారు ..ఏలోపు కీర్తి ని చేగీక్క్‌ంచుకోవాలి .ఆంటీ అంకల్ తో బిసీ గా ఉన్నపుడు ..మరి నాకు పూకు కావాలి దానికి కరెక్ట్ పూకు కీర్తి దే .. ఎండ్య కీర్తి సిస్జ్యూల్యూ క్డ బాగా పెరిగాయి ….నాకు కీర్తి పూకు దక్కాలని కోరుకోండి ..దాని పూకు దొరికితే ఆ విశేషాలు మళ్లీ రాస్తాను .
[ad_2]