Top Social

Thursday, June 17, 2021

ఓరి బాబోయ్, నీకు ఒక్క మొడ్డసరిపోదు... లంజ అవ్వడానికే పుట్టేవు ప్రత్యూషా.... Part-02

[ad_1]


ప్రకాష్మొడ్డ చీకుతున్నాను అప్పుడు, సడెన్ గా నాకేసిఅదోలాగ చూసేడు. సాయంత్రం ఒక్కదాన్నీ ఉన్నప్పుడు చెప్పేడు.” ప్రత్యూషా, విజయ్ చెప్పింది కరెక్టే. నీకు పూకు దూల చాలాఎక్కువ. ఒక వేళ పెళ్ళిచేసుకున్నా ఒక మొడ్డతో ఉండలేవు. మేంముగ్గురం కూడా నీకు సరిపోవడంలేదు. పాల వాడు, గేస్వాడు, కిరాణా వాడు అందరితో దెంగించుకుంటావు. నాకు తెల్సిన ఆంటీ ఒకామె ఉంది. చాలా మంచి ఆమె. నువ్వుసరే అంటే తీసుకువెళ్తాను అన్నాడు. అమ్మో, లంజ గా మారాలా?మాది చాలా పరువు.ప్రతిష్ఠలున్న కుటుంబం మాది. నేను రానుఅన్నాను. వాళ్ళు దెంగి పడుకున్నాక, ఇంకాదెంగుడు కావాలనిపించినప్పుడు ప్రకాష్ చెప్పింది నిజమేమో అనిపించేది. రాజ్ తో చేట్చేసినప్పుడు, ఎంత బాగా దెంగించుకుంటున్నానోఅంతా చెప్పేక అడిగాను. నేను లంజని అవుదామనుకుంటున్నానుఅని, షాక్ అయ్యాడు. ఎందుకు?”అని అడిగేడు. ఒకమొడ్డ తో నా వల్లకాదు. ముగ్గురూ బాగా దెంగుతున్నా ఇంకాకుతి తీరడం లేదు. పెళ్ళిచేసుకుని మొగుణ్ణి మోసం చెయ్యడంకంటే ఇదేమంచిది కదా?” అన్నాను. మోసంఎందుకు? శ్వేత,సుష్మ, రిజ్లు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని చాలా మందితో దెంగించుకోవడంలేదా? పెళ్ళాల్ని వేరే వాళ్ళు దెంగితేచూసి ఆనందించే భర్తలు చాలా మంది ఉన్నారుఅన్నాడు రాజ్. ఏమో. మన తెలుగువాళ్ళల్లోఉండరేమోఅన్నాను. తెలుగు ఆడవాళ్ళదే ఇమెయిల్ ఇవ్వనా? మాట్లాడి చూడు.”అన్నాడు. వద్దు.డిసైడ్ అయ్యాను. లంజని అవుతాను అన్నాను. సరే, నీ ఇష్టం. లంజవి అయ్యేలా ఉంటే గుద్ద దెంగుడుకూడా అలవాటు చేసుకోఅన్నాడు. నాకు రాజ్ అంటేచాలా ఇష్టం. మంచి స్నేహితుడు. నిన్నుమొగుడా అని పిలవనా?” అనిఅడిగాను. అలాగే పెళ్ళామా అన్నాడు. అప్పట్నుంచీ అలాగే పిలుచుకుంటాం. నేనులంజని అయ్యేలోపల వచ్చి దెంగు నీపెళ్ళాన్నిఅన్నాను. పెళ్ళానివి కాదు. రంకు పెళ్ళానివి. అయినా లంజవి ఎపుడు అవుతావు?” అని అడిగేడు. ఇంకో రెండు వారాల్లో. ఎందుకు?” అని అడిగేను. ఓహ్, పెళ్ళామా, నేను దేశం బయటఉన్నాను. రెండు నెలలు అవుతుందివచ్చేసరికి. ఆతరవాత కాకూడదా, లంజవి?” అని అడిగేడు. మొగుడా, ఆలస్యం చేస్తే భయం వేస్తుందిఅన్నాను. సరే, అయితే, నువులంజవి అయేకే దెంగుతాలే అన్నాడు అప్పుడుఫ్రీగా దెంగడానికి ఉండదు. డబులివ్వాల్సి వస్తుంది. ఆలోచించుకోఅన్నాను. ఓకె అని లాగ్ఔట్ చేసేడు. నేను ప్రకాష్ నిఅడిగేనుగుద్ద దెంగుడు సంగతి. నిజమే అన్నాడు. నీఎనిమిది అంగుళాల మొడ్డ వద్దు. తక్కినఇద్దర్నీ దెంగమనుఅన్నాను. మొదటిరెండు సార్లూ నొప్పిపెట్టినా పట్టించుకోలేదు. మూడు రోజుల తరవాతఇంటికి వెళ్ళే సమయానికి ప్రకాష్ మొడ్డ తోకూడా దెంగించుకునిలంజ కావడానికి పూర్తిగా రెడీ అయ్యేను. నారంకు మొగుడు రాజ్ తో రోజూచేట్ చేసేదాన్ని. నాకు తెలియకుండానే ప్రేమలోపడ్డాను. ఒక రోజు బయలుదేరిప్రకాష్ తో సిటీ లోరజనీ ఆంటీ ని కలిసాను. ఇల్లు గడప దాటుతున్నాప్పుడు కూడాగుండెలు పిండుతున్నంత బాధ. మళ్ళీ అమ్మ, నాన్న, చెల్లెల్ని చూస్తానా? వెళ్ళబోయే ముందు రాత్రి అమ్మనిపట్టుకుని పడుకుంటే అమ్మ జోక్ కూడాచేసిందిఏమిటే, అత్తరింటికి వెళ్తున్నట్టు అంత బెంగ?” అని. చెల్లెలు కూడా వింతగా చూసింది. బస్ లో వెళ్తూ ఉంటేకన్నీళ్ళు ఆగలేదు. ప్రకాష్ నాకు ధైర్యం చెప్తూనేఉన్నాడు. ఆంటీ పేరు రజని. ఆమెని చూడగానే నా భయం పటాపంచలయ్యింది. అమ్మ లాగే ఉంది. నలభైల్లోఉంటుంది. కొంచెంవడిలినా అందంగానే ఉంది ఇప్పటికీ. యవ్వనంలోపేట్రేగి పోయిఉంటుంది. భర్తని వదిలేసి, కొడుకుని తీసుకుని వచ్చేసింది, తను చాలా మొడ్డల్తోదెంగుడు లేకుండా ఉండలేనని తెలుసుకున్నాక. కొడుకు నార్త్ లో ఎక్కడో కాలేజ్హాస్టల్ లో ఉండి చదువుకుంటున్నాడు. కానీ ప్రకాష్, మొహంచాలా అమాయకం గా ఉంది. దెంగించుకోగలదా?”అని అడిగింది నన్నుసందేహంగా చూస్తూ. హహహహఅత్తా, మేం ముగ్గురం మూడ్రోజులుపగల దెంగినా, ఇంకా కావాలంటుంది. చాలాపూకు దూల ఉంది.నీఇంట్లో ఇంక కనకవర్షమే. అలాగకాకపోతే నా పేరు మార్చుకుంటాఅన్నాడు ప్రకాష్ నవ్వుతూ. ఛీ..పో..ప్రకాష్ఏమిటి పాడుమాటలు?” అన్నాను సిగ్గు పడుతూ. నువ్వు పేరు మార్చుకోఅక్కర్లేదు కానీ నీమొడ్డని ఇచ్చేసి వెళ్ళుఅన్నారు అక్కడే ఉన్న ఇద్దరు అమ్మాయిలు. ఇప్పుడే ఇస్తాఅని కిలకిలా నవ్వుతున్న ఇద్దరు అమ్మాయిల్తోలోపలికివెళ్ళేడు. ఒకనిముషం ఇద్దరం మాట్లాడలేదు. ప్రకాష్ గుద్దలో దెంగేడా?”అని అడిగింది ఆంటీ. అవును. ప్రకాష్ ఎలాగ తెలుసు మీకు?” అని అడిగేను. ప్రకాష్ చేత గుద్దలో దెంగించుకున్నావంటేఇంకేం కావాలి? ప్రకాష్ వాళ్ళ పక్కింటి ఆంటీనిదెంగేడు. ఆమె నా క్లయంట్. ఆమెకి, ఆమె కిట్టీ పార్టీలకిఅబ్బాయిలని సప్ప్లై చేస్తూ ఉంటాను.ఆమె చెప్పింది ప్రకాష్ఎనిమిది అంగుళాల మొడ్డ, దెంగుడు గురించిఅంది ఆంటీ. అదేమిటి, అబ్బాయిలని కూడా సప్ప్లై చేస్తారా?” అన్నాను ఆశ్చర్యపోయి. రోజులు మారాయి. భర్తలు అడుగుతున్నారు బాగా దెంగే కుర్రాళ్ళనిపంపమని భార్యల్ని దెంగడానికి, అలాగే రెండు, మూడుజంటలకి కూడా కావాలి పూకులు, మొడ్డలుఅంది ఆంటీ. ఓహ్, రాజ్ రాసేకధల్లోనే ఉంటాయి అనుకున్నాఅన్నాను. రాజ్ ఎవరు?” అనిఅడిగింది. నాఫ్రెండ్. ఇష్స్లో కధలు రాస్తాడు. ఎప్పుడుమొదలు పెట్టాలి? ఇక్కడికే వచ్చి దెంగుతారా?” అనిఅడిగాను. బాగా తెల్సిన వాళ్ళుఐతేనే ఇక్కడ. మామూలుగా బయట హోటల్స్ కి, ఫార్మ్ హౌజ్ లకి మిమ్మల్నిపంపుతానుఅంది ఆంటీ. అమ్మో. పోలీసులు పట్టుకోరా?” అన్నాను. సడెన్ గా భయంవేసింది. లాడ్జ్ లలో అవుతాయి కానీరైడ్స్, స్టార్ హోటల్స్ లో కాదు. నేనున్నాను, భయ పడకు. రోజురెస్ట్ తీసుకోఅంది ఆంటీ. నేను, ఇంకోముగ్గురం అమ్మాయిలం ఒక రూంలోఉంటాం. విశాలంగాఉంది గది. ప్రియ తోనాకు మంచి స్నేహం కలిసింది. మర్నాడు సాయంత్రం నన్ను తీసుకువెళ్ళడానికి ముగ్గురువచ్చేరు. ఇరవైల్లో ఉన్నారు. వెళ్ళబోతూ ఉంటే, ప్రియ నాచెవిలో చెప్పిందివేజలీన్ బాగా తీసుకువెళ్ళు. వెధవలు పూకు, గుద్ద చిరిగిపోయేలాగదెంగుతారు.నీకు బోణీ వీళ్ళతోఎందుకు చేయిస్తోందో ఆంటీ?” అంది ప్రియ. అదిఒక చాలెంజ్ లాగ తీసుకున్నాను. నాఅమాయకమైన మొహం చూసి మోసపోయేరు. నేనుప్లీజ్, వదిలెయ్యండి, నా వల్ల కాదు, ఇంక దెంగకండిఅని మొత్తుకుంటాననుకున్నారు. గెస్ట్ హౌజ్ కి వెళ్ళేం. మొదటి రౌండ్ బాగానే దెంగించుకున్నాను. రెండో రౌండ్ నుంచిఇంతకంటేబాగా గుద్దలేవా? పూకు పగిలేలాగ దెంగాలి. పూకులో ఈకతో కెలుకుతున్నట్టుంది అనిమూడు కన్నాల్లో ఒకే సారి దెంగండిఅని వాళ్ళని ఊదరగొట్టేను. నేను నిద్రపోలేదు, వాళ్ళనిపోనియ్యలేదు. నేను బాత్ రూంనుంచిబయటికి రాబోతూ, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో విందామని ఆగేను. ఓరి బాబోయ్, ఏంటిరా, లంజ, మన లాంటివాళ్ళు ఇంకో పదిమంది చేతకూడా దెంగించుకోగలదు. కార్చిన అయిదు నిముషాల్లో మళ్ళీదెంగమంటోందిఅన్నాడు ఒకడు. ఎక్కడ సంపాదించిందో ఆంటీ? మొడ్డ ఎంత బాగా చీకుతోందో?” అన్నాడు ఇంకోడు. మర్నాడు ఉదయం నన్ను దింపేటప్పుడు, నేను మామూలుగానే ఉన్నాను, వాళ్ళు మాత్రం వాడిపోయిన తోటకూర కాడల్లాగ ఉన్నారు. ఆంటీ కూడా ఆశ్చర్యపోయింది. సడెన్ గా నాకు హీరోయిన్స్టేటస్ వచ్చేసింది ఆంటీ చాలా ప్రేమగా చూస్తోంది. అమ్మలాగే ఆదరించింది. రాజ్ కూడా చాలాసంతోషించేడు. అతన్ని చూడకపోయినా,అతనికి పెళ్ళి అయ్యి పిల్లలున్నరని తెల్సినా, అతన్ని నాఆప్తమిత్రుడు, నా మొగుడిలాగే భావించసాగాను. నేను చాలా సంతోషం గాఉన్నాను. నాకు కుతి తీరాపూకుకి దెంగుడు దొరుకుతోంది. అలుపు లేకుండా దెంగించుకుంటున్నానుఉత్సాహంగా. ఆంటీ, తక్కిన అమ్మాయిలుకూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. నీ దుంప తెగా. నాకంటే పెద్ద లంజవే నువ్వు. నన్ను మించిపోయావు. ఎంత దెంగించుకున్నాఅలసట లేదు నీకు? నాకు తొడలు, పిక్కలు, నడుం పట్టేసేవి అందిఆంటీ. అవును,ప్రత్యూషా, మొన్నవచ్చిన ముగ్గురుకుర్రోళ్ళు అంటే మాకు అందరికీభయం. దెంగి దెంగి కన్నాలుఅన్నీ ఒరుసుకుపోయినా వదలరు. అల్లాంటివాళ్ళని తోటకూర కాడల్లాగ వాడ్చేసి బయటపడేసేవుఅంది ప్రియ. నేను నవ్వి ఊరుకునేదానిని. నాకు మూడ్ కావాలంటేరాజ్ తో చేట్, కూరలమార్కెట్ లో అందరూ చూస్తూఉంటే పగలదెంగించుకోవడం గుర్తు తెచ్చుకుంటే చాలు పూకు ప్రవాహంకడుతుంది. నేను చాలా బిజీఅయ్యిపొయేను..... (To be continued in Part-03) 
[ad_2]
Be First to Post Comment !
Post a Comment